Reeds   geruime   tijd   illustreert   Rob   Oudshoorn   in   kranten en   tijdschriften.   De   laatste   paar   jaar   heeft   hij   zich   met name      gespecialiseerd      in      automotive      art,      zoals schilderijen, illustraties, cartoons en computer-art. U   komt   zijn   werk   regelmatig   tegen   in   (auto)tijdschriften, en   clubbladen.   In   opdracht   gemaakte   cartoons   sieren de muren bij opdrachtgevers thuis of op kantoor. Uw persoonlijke cartoon Verras   uw   partner,   een   vriend(in)   of   uzelf   natuurlijk, met   een   leuke   digitale   cartoon   van   zijn   of   haar   of uw   auto   in   een   originele   setting.   Voor   verjaardagen, jubilea,    afscheid    enz.    De    cartoon    wordt    digitaal geleverd    en    is    geschikt    voor    het    printen    op   A3 formaat. Voor   een   definieve   prijsopgave   neem   a.u.b.   contact op via het contactformulier  
For     many     years     Rob     Oudshoorn     has     illustrated     in newspapers    and    magazines.    The    last    few    years    he    has specialized    himself    in    automotive    art,    such    as    paintings, illustrations, cartoons and computer-art. His   work   is   regularly   publicized   in   (car)magazines   and   club magazines.    Cartoons    and    illustrations    hang    on    walls    in homes and offices. Your personal cartoon Surprise   your   partner,   or   yourself,   with   a   great   digital   cartoon of    his    or    her    car    in    an    original    setting.    For    birthdays, jubelees, say goodbye’s etc. Cartoons   will   be   delivered   in   digital   form   suitable   for      printing on A3   format). You   will   be   pleasantly   surprised   about   the   cost of   a   personalized   cartoon.   A3   prints   from   existing   cartoons are available too. For further enquiries please use the contact form                           
Scheveningen Kurhaus Rolling stones roboudshoorn
Rallybord Aspergerit
“Autoweek Classics”  Rubriek Tijdmachine”
Enkele deelnemers Villa Trasqua Team, Mille Miglia 2019
Poster Concours d’Elegance Soestdijk Augustus 2019